Úvod

Naša rodina mala vždy blízko k štvornohým priateľom (psíkom). Prvý náš psík bola fenka kríženca, ktorú kúpila Vierka spolu s mojou mamou Daliborovi. Volala sa Betyna (ako predávajúci uvádzal bola to kríženec teriéra a špica s policajným výcvikom). Ako malá sa naučila utekať z domu, čo bola príčina že jedného dňa priviedla na svet päť šteniatok. To bolo 22.októbra 2005. Mala dvoch psíkov a tri fenky. Nám ostala fenka menom Lady, ktorá spolu s Daliborom celú rodinu priviedla na cestu psíčkara. Dalibor a Lady sa začali aktívne venovať Agility, v ktorom dosiahli aj úspechy. My sme uvažovali, že si obstaráme nových psíkov, tak bola rada na výbere plemena. Tip padol na podnet Dalibora na Border collie a šeltie. Tréner a kamarát Stanislav Benkovský nás zoznámil s chovateľom Ing. Miroslavom Kotulášom. Po prvej návšteve v Strečne u Mirka sme si zaistili šteniatko z jeho vrhu H, ktorý toho času už bol na svete. Vyberať už nebolo čo jedine voľné šteniatko bola naša Honey. Nakoľko sa celej rodine páčila, tak sme si ju zarezervovali a zároveň aj šteniatko z pripravovaného vrhu šeltií. Šeltička prišla na svet 1.10.2006 a meno dostala Lili.  V roku 2007 pribudli do našej svorky dvaja nový psíkovia: fenka Maiden (šeltička) a pes Justin (border collia). U nás celá rodina spoločne absolvuje preteky agility (Dali ako pretekár a my ako podpora) a výstavy (tie už všetci ako predvádzajúci). Psíci vypĺňajú veľa nášho voľného času a tým robia náš život krajší

 

 

Our family has always had close to four-legged friends (dogs). Our first dog was a crossed bitch, which was bought by Vierka and my mother, for my son Dalibor. She was called Betyna. As the seller told us, she was a terrier crossed by spitz, who has had a police training. When she was young, she has learned to run from our house, what was the reason, that one day she gave birth to five puppies. It was on the 22th October 2005. She had two dogs and three bitches. A little bitch ,called Lady, remained at home and led Dalibor and the whole family on the way of dog lovers. Dalibor and Lady began to train agility, where they also get success. We realized that we wanted any new dogs, so there was a consultation about which breed would it be. According to Dalibor’s idea, we decided to bought border collie and shetland sheepdog. Our trainer and friend Stanislav Benkovský introduced us to Ing. Miroslav Kotuláš, who is the breeder of these breeds. After our first visit in Strečno at Miro’s house, we reserved a border collie puppy, from his H litter, which was born at this time. There was no puppy to select, because only the one bitch was free. Our Honey. Whereas the whole family liked her, we reserved her and we also reserved the puppy from forthcoming litter of shetland sheepdogs. Puppies was born on 1st October 2006 and our puppy was called Lily. In 2007 our gang was renewed by two dogs: bitch Maiden (shetland sheepdog) and Justin (border collie). Our whole family take part in a agility race (Dali as the competitor and we as the support), and shows (all of us as handlers). Our dogs fulfilled a lot of our free time, and that is what make our life more beautiful.